SzynyHistoria

Imponująca przeszłość

Terminal przeładunkowy Frankfurt nad Odrą


23.10.1842

Otwarcie jednotorowego odcinka linii kolejowej Berlin – Frankfurt nad Odrą dla ruchu pasażerskiego o długości 81 kilometrów

 

 

 

 

 

 

31.10.1842

Otwarcie odcinka linii kolejowej Berlin – Frankfurt nad Odrą do transportu towarów

02.01.1857

Uruchomienie "warsztatu centralnego", zwanego później warsztatem głównym we Frankfurcie nad Odrą

01.04.1910

Rozpoczęcie robót wstępnych do budowy stacji rozrządowej we Frankfurcie (później stacja rozrządowa). Odgrywał on w szczególności ważną rolę w transporcie przekraczającym granice do Europy Wschodniej.

01.06.1917

Otwarcie lokomotywowni z 36-ma stanowiskami dla lokomotyw

08.05.1945

Odcinek linii kolejowej Frankfurt nad Odrą – Berlin zostaje przezbrojony na tor szeroki, tym samym na tej trasie możliwe są transporty na torze normalnym i szerokim

02.09.1945

Na torze normalnym między Frankfurtem nad Odrą a Berlinem kursuje codziennie 1 para pociągów. Czas jazdy wynosi 3,5 godziny.

23.05.1954

Uruchomienie stacji granicznej Frankfurt nad Odrą

27.01.1970

Pierwszy pociąg kontenerowy Berlin – Warszawa przez Frankfurt nad Odrą

03.05.2001

Nastawnia górki rozrządowej FGL na stacji rozrządowej Frankfurt nad Odrą zostaje zburzona celem udostępnienia terenu budowlanego terminalu TI

31.05.2003

Terminal TI na stacji rozrządowej Frankfurt nad Odrą przyłączony jest do sieci kolejowej infrastruktury kolejowej Frankfurt nad Odrą. Urządzenia torowe i powierzchnie przeładunkowe terminalu TI są ukończone.

06.04.2005

Uroczyste przekazanie do użytkowania terminalu TI na stacji rozrządowej Frankfurt nad Odrą

28.02.2009

Duże powierzchnie stacji rozrządowej wykupione przez miasto (celem rozszerzenia terminalu)

20.09.2010

Uroczyste przekazanie do użytkowania wschodniego połączenia torowego i przekazanie nowo budowanych torów do terminala TI


Źródło: Przyjaciele kolejnictwa we Frankfurcie nad Odrą