SzynyBocznice

Torowisko

Przerwa w drodze na Wschód


Obok terminalu dla transportu intermodalnego z jego 2-ma torami przeładunkowymi na długości pociągu towarowego jednogrupowego, terminal przeładunkowy Frankfurt nad Odrą dysponuje dalszymi torami postojowymi o długości pociągu towarowego jednogrupowego. Dla klientów terminalu TI i klientów w przekraczającym granice transporcie towarów mogą one zostać zamówione jako tory buforowe. Przejściowe wynajęcie możliwe jest na okres kilku dni, tygodni, miesięcy lub lat. Wynagrodzenia wynikają z systemu cenowego w jego obowiązującej wersji, którą można przejrzeć tutaj.

Baza postojowa lokalizacji kolejowej

  • połączenie poprzez dworzec osobowy Frankfurt nad Odrą
  • oddalone ok. 900 m od sieci niemieckich kolei DB Netz
  • możliwość przejazdu pojazdami trakcyjnymi spalinowymi
  • połączenie jedno- i dwustronne

Długość wynajmowanych przejściowo urządzeń postojowych

  • tor 103 – długość użytkowa: 730 m – połączenie dwustronne
  • tor 104 – długość użytkowa: 620 m – połączenie jednostronne
  • tor 105 – długość użytkowa: 620 m – połączenie jednostronne
  • tor 106 – długość użytkowa: 750 m – połączenie jednostronne

Aktualny system cenowy dostępny jest w dziale Download.