SzynyCentr. Logistyczne

Centrum logistyczne powiązane z transportem szynowym

Korzystne perspektywy dla Państwa firmy


Aktualnie na północ od terminalu TI udostępniono ok. 7ha miejskich powierzchni przemysłowych do rozwoju powiązanego z transportem szynowym centrum logistycznego, aby istniała możliwość osiedlenia się na miejscu dalszych powiązanych z koleją usługodawców, producentów i logistyków.

Powiązane z transportem szynowym centrum logistyczne

  • graniczące na północy z terminalem TI
  • powierzchnia całkowita ok. 77.000 m²
  • powierzchnie od 1.000 m² do indywidualnego podziału
  • wyłącznie dla związanych z koleją usług, produkcji i logistyki
  • właściciel powierzchni: miasto Frankfurt nad Odrą

Możliwe projekty inwestycyjne:

  • Cross-Docking-Center do powiązania przepływu towarów między Europą Wschodnią i Zachodnią
  • składy (kontenery z ładunkiem i puste)
  • Stripping/Stuffing kontenerów na terminalu
  • ekspedycja drobnicowa dla importów i eksportów do państw spoza UE
  • intermodalny hub między dostawcą a producentem