SzynyTerminal TI

Stawiamy na transport szynowy

Dziś i w przyszłości


Wizja: Rozbudowa Terminalu TI w roku 2014

KV-Terminal

Terminal transportu intermodalnego wchodzi w skład Centrum Transportu Towarów Frankfurt nad Ordą, który podlega koncepcji planowania zdecentralizowanego. W dwóch lokalizacjach transport drogowy oraz kolejowy zostają połączone. Dla logistyki drogowej udostępnione zostały bezpośrednio przy autostradzie A12/E30 w pełni uzbrojone tereny przemysłowe i przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. Powiązana z transportem kolejowym logistyka znalazła swoje miejsce na terminalu TI. Jako hub na zaplecze portowe, terminal oferuje dostęp do ważnych portów morskich Europy.

Wbicie pierwszej łopaty 2012 Instalacja torów 2013 Dźwig suwnicowy 2014

 

Miasto rozwija i kształtuje w sposób ukierunkowany przyszłościowo terminal przeładunkowy Frankfurt nad Odrą. We wrześniu 2013 rozpoczęto rozbudowę terminalu, zaczynając od instalacji suwnicy oraz dwóch dodatkowych torów. Przebudowa finansowana jest ze środków kraju związkowego Brandenburgii oraz środków federalnych. Prace zlecone zostały przez firmę TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH, która finansowana jest ze środków miejskich. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2014, kiedy to na terminalu uruchomione zostaną nowe moce przeładunkowe. Równolegle do instalacji infrastruktury rozszerzone zostaną możliwości dla firm oferujących usługi logistyczne. Centrum logistyczne graniczące z terminalem otwarte zostanie do roku 2016. Dzięki bezpośredniemu położeniu na granicy polsko-niemieckiej lokalizacja logistyczna Frankfurt nad Odrą umocni swą pozycję jako ważny strategicznie węzeł dla transgranicznego transportu na osi wschód-zachód.