SzynyPołączenia

Centrum logistyczne powiązane z transportem szynowym

Korzystne perspektywy dla Państwa firmy


Terminal TI Frankfurt nad Odrą, tory postojowe i powiązane z transportem szynowym centrum logistyczne połączone są z publiczną siecią kolejową DB Netz AG poprzez dworzec pasażerski Frankfurt nad Odrą. Miasto Frankfurt nad Odrą ma umowę z DB Netz AG o przyłączenie do infrastruktury publicznej sieci kolejowej. Miasto jako publiczne przedsiębiorstwo infrastruktury kolejowej odpowiedzialne jest za zagospodarowanie (konserwacja, naprawa) urządzeń torowych oraz za bezpieczną i właściwą eksploatację.

Odległości od Frankfurtu nad Odrą pokonywane po torach

 • Hamburg → 380 km
 • Bremerhaven → 486 km
 • Rotterdam → 836 km
 • Warszawa → 490 km
 • Sławków → 456 km

Dostęp do infrastruktury kolejowej

 • Granica prowadzenia ruchu kolejowego między przedsiębiorstwami infrastruktury kolejowej DB Netz AG a miastem Frankfurt nad Odrą leży przed rozjazdem W 105. Stamtąd dotrzeć można do publicznej zelektryfikowanej sieci kolejowej DB Netz AG poprzez tor 113. Do wjazdu do terminala TI są do dyspozycji tory 101 i 102.
 • Na infrastrukturze kolejowej przedsiębiorstwa infrastruktury kolejowej (PIK, niem. EIU) miasta Frankfurt nad Odrą odbywają się wyłącznie jazdy manewrowe pojazdami typowymi i dodatkowymi z dopuszczeniem zgodnie z regulaminem dotyczącym ruchu kolejowego (niem. EBO) / rozporządzenie dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei (niem. TEIV).
 • Istnieje możliwość przejazdu przez urządzenia torowe pojazdami trakcyjnymi spalinowymi. Do dyspozycji są regionalni oferenci z odpowiednimi lokomotywami spalinowymi.
 • Za użytkowanie urządzeń kolejowych, miasto pobiera opłatę za użytkowanie od przedsiębiorstw transportu kolejowego.
 • Zapewniony jest „dostęp bez dyskryminacji” do urządzeń torowych.
 • Założenia dotyczące dostępu i warunki użytkowania infrastruktury kolejowej uregulowane są w warunkach użytkowania urządzeń serwisowych dla urządzeń kolejowych terminalu kontenerowego Frankfurt nad Odrą. Znajdą je Państwo tutaj.
 • O zbiór przepisów eksploatacyjnych (ZPE) dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego na infrastrukturze kolejowej miasta Frankfurt nad Odrą można w razie potrzeby złożyć zapytanie drogą mailową.
 • Zastosowanie postanowień ZPE stanowi część składową prawnie obowiązującej zawartej umowy użytkowania dotyczącej świadczenia usług transportu kolejowego przez dopuszczone przedsiębiorstwa transportu kolejowego na infrastrukturze kolejowej miasta Frankfurt nad Odrą.